Přihlášky

[1. 4. 2024]

Přihláškový systém pro EHD 2024 je spuštěn

https://ehd.broulik.cz/competitions/16/applications


č. ú. 9968337001/5500

https://ehd.broulik.cz/competitions/14/applications

Způsob přihlášení je přehledně popsán v přihláškovém systému.

Fotky a platby se schvalují ručně, takže pokud se schválení neobjeví hned, neznamená to, že je něco špatně, ale je možné, že jsme se k tomu ještě nedostali.

Administraci vlastní přihlášky provádíte po přihlášení do systému, přihlašovací hesla obdržíte mejlem po odeslání přihlášky z webu.

Platba startovného musí být připsána na náš účet 9968337001/5500 do 31.7.2024, VS obdržíte mejlem.
Upozorňujeme, že systém kontroluje splnění podmínek pro přihlášku, "hraniční" ročníky zkontrolujeme podle dodané kartičky pojištěnce.

Kartičku pojištěnce člena týmu, který splňuje "podmínku věku" vložte do přihláškového systému.

Do konce 7/2024 bude k dispozici ke stažení "prohlášení zákonných zástupců", které je nutno doložit u soutěžících do 18 let.

Týmy, které se nedostaly do startovky kvůli omezení počtu startujících týmů, jsou v seznamu náhradníků a budou kontaktovány, jakmile se uvolní místo v soutěži.

Follow