Přihlášky

Přátelé – přihlášky na 16. ročník EURO HER DOKSY jsou otevřeny 

Sledujte webovky a facebook 🙂

Způsob přihlášení je přehledně popsán v přihláškovém systému.

Fotky a platby se schvalují ručně, takže pokud se schválení neobjeví hned, neznamená to, že je něco špatně, ale je možné, že jsme se k tomu ještě nedostali.

Administraci vlastní přihlášky provádíte po přihlášení do systému, přihlašovací hesla obdržíte mejlem po odeslání přihlášky z webu.

Platba startovného musí být připsána na náš účet 9968337001/5500 do 30.6.2019, VS obdržíte mejlem.

Upozorňujeme, že systém kontroluje splnění podmínek pro přihlášku, „hraniční“ ročníky zkontrolujeme podle dodané kartičky pojištěnce.

Kartičku pojištěnce člena týmu, který splňuje „podmínku věku“ vložte do přihláškového systému.

Do konce 7/2019 bude k dispozici ke stažení „prohlášení zákonných zástupců“, které je nutno doložit u soutěžících do 18 let.

Náhradníci:

Týmy, které se nedostaly do startovky díky omezení počtu startujících týmů na 132, jsou zařazeni do náhradníků.

Náhradníci mohou doplnit soupisku a fotky (doporučujeme), ale zatím NEPLATÍ startovné, k platbě by byli vyzváni v případě, že se dostanou do soutěže.

Follow