Blog

Orientační běh

piktogramy

Hlavní rozhodčí: Jan Ženíšek, tel. 603 300 173

Tři závodníci, skorelauf

– soutěží tři členové družstva

– v lese je rozmístěno 26 různě obodovaných kontrol

– na mapě je zakresleno pouze poslední dvojčíslí/počet bodů (např. 19/2 = kontrola 19/2 body)

– úkolem je získat co nejvíce bodů v časovém limitu 21 min pro každého člena (startují současně)

– při překročení časového limitu každého člena se odečítá 1 bod za každou i započatou minutu

– o pořadí družstev rozhoduje počet získaných bodů

– při rovnosti bodů rozhoduje nižší celkový čas družstva

– každý závodník po odstartování  obdrží mapu se všemi kontrolami

– závodníci si rozdělí kontroly (stolek a fixy budou k dispozici)

– na pořadí kontrol nezáleží

– každá kontrola se počítá jen jednou i kdyby ji měli označenou třeba všichni tři závodníci

– elektronické ražení  – SPORT ident

– závodník vloží čip do kontrolní krabičky, označení je signalizováno pípnutím a bliknutím

– za ztrátu čipu bude požadována náhrada ve výši 900,- Kč

– v případě nefunkční krabičky – razit kleštěmi do políček „R“ na mapě

– pro případ zcizení kontroly jsou v místě kontroly rozsypány lístečky s čísly – lísteček je uznán za           

  nalezenou kontrolu, ale pouze v případě zcizení kontroly

– cíl není v místě startu, z cíle každý závodník musí přijít na prezentaci vyčíst čip (fáborkováno)

POZOR !

Zákaz vstupu do prostoru závodu

– neplatí pro odstartované závodníky

– platí pro ostatní členy družstva a doprovod

– platí pro závodníky, kteří prošli cílem

– přistižení se trestá diskvalifikací družstva

Areál Termit, GPS: 50.5608981N, 14.6672075E

Written by Tomáš

Comments are closed.