Blog

Orientační běh

piktogramy

Hlavní rozhodčí: Jan Ženíšek, tel. 603 300 173

Tři závodníci, skorelauf

 • v lese je rozmístěno 16 různě obodovaných kontrol např. 05/2 = kontrola 5 má hodnotu 2 body)
 • každý člen týmu obdrží na startu mapu s označení A nebo B nebo C
 • závodníci startují v minutových intervalech
 • každý člen týmu má jinou první POVINNOU kontrolu
 • cílem je najít povinnou kontrolu (musí být nalezena jako první) a dále ostatní kontroly v libovolném pořadí v časovém limitu 21 minut
 • při překročení časového limitu každého člena se odečítá 1 bod za každou i započatou minutu
 • při nenalezení první povinné kontroly (musí týt označena jako provní) se škrtají všechny získané body závodníka, který kontrolu nenalezl
 • o výsledném pořadí týmů rozhoduje počet získaných bodů
 • při rovnosti bodů rozhoduje nižší celkový čas týmu
 • elektronické ražení – SPORT ident (závodník vloží čip do kontrolní krabičky, označení je signalizováno pípnutím a bliknutím)
 • za ztrátu čipu bude požadována náhrada ve výši 900,- Kč
 • v případě nefunkční krabičky – razit kleštěmi do políček „R“ na mapě
 • pro případ zcizení kontroly jsou v místě kontroly rozsypány lístečky s čísly – lísteček je uznán za nalezenou kontrolu, ale pouze v případě zcizení elektronického ražení
 • po doběhnutí si závodník vyčte čip u rozhodčích
 • mapa se v cíli odevzdává

POZOR !

Zákaz vstupu do prostoru závodu

 • neplatí pro odstartované závodníky
 • platí pro ostatní členy týmu a doprovod při právě probíhající disciplíně OB
 • platí pro závodníky, kteří prošli cílem
 • přistižení se trestá diskvalifikací družstva

 

Dětské hřiště, Kuřivodská, označeno v mapě sportovišť, GPS 50.5650400N, 14.6697336E

Written by Tomáš

Comments are closed.